Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài

162 notes, 1 year ago. via : 19920313 , org : 19920313
 1. hogam reblogged this from 19920313
 2. hebyon reblogged this from time-kun
 3. treeoflife97 reblogged this from kaindelier
 4. kaindelier reblogged this from 19920313
 5. caulfieldphoebe reblogged this from 19920313
 6. theumbrellaofglass reblogged this from polishchav
 7. areumdawoyo reblogged this from yeolcomebaek
 8. bodylangvage reblogged this from 19920313
 9. leebonas reblogged this from 19920313
 10. makemebaek reblogged this from 19920313
 11. sylfya reblogged this from myung-whore
 12. youngeswu reblogged this from 19920313
 13. woohyun-kun reblogged this from donghaexx
 14. yeolcomebaek reblogged this from mrselikimkyoungjae
 15. kibummielocket reblogged this from 19920313
 16. thugyeol reblogged this from kwillsmith
 17. elsung reblogged this from 19920313
 18. missaranghaesya reblogged this from 19920313
 19. lattelotus reblogged this from myung-sooo
 20. dazzlingluv reblogged this from myung-sooo
 21. myung-sooo reblogged this from 19920313
 22. mochibichan reblogged this from 19920313
 23. secksy reblogged this from 19920313
 24. chrissiishx3 reblogged this from infinite-is-paradise
 25. hyosungie reblogged this from 19920313
 26. oh-molla reblogged this from myung-whore
 27. infinite-is-paradise reblogged this from 19920313