Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài

162 notes, 2 years ago. via : 19920313 , org : 19920313
 1. hogam reblogged this from 19920313
 2. hebyon reblogged this from time-kun
 3. treeoflife97 reblogged this from kaindelier
 4. kaindelier reblogged this from 19920313
 5. theumbrellaofglass reblogged this from polishchav
 6. areumdawoyo reblogged this from yeolcomebaek
 7. bodylangvage reblogged this from 19920313
 8. leebonas reblogged this from 19920313
 9. makemehanchanse reblogged this from 19920313
 10. sylfya reblogged this from myung-whore
 11. jeonwonwoohoo reblogged this from 19920313
 12. mardyturner reblogged this from donghaexx
 13. yeolcomebaek reblogged this from mrselikimkyoungjae
 14. kibummielocket reblogged this from 19920313
 15. thugyeol reblogged this from spookygyu
 16. elsung reblogged this from 19920313
 17. missaranghaesya reblogged this from 19920313
 18. fuwah reblogged this from 19920313
 19. secksy reblogged this from 19920313
 20. chrissiishx3 reblogged this from infinite-is-paradise
 21. hyosungie reblogged this from 19920313
 22. oh-molla reblogged this from myung-whore
 23. infinite-is-paradise reblogged this from 19920313