Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài

48 notes, 2 years ago. via : 19920313 , org : 19920313
 1. wuyoufine reblogged this from 19920313
 2. hyosungie reblogged this from 19920313
 3. hoyatime reblogged this from 19920313
 4. inpeeneeteu reblogged this from 19920313
 5. brygusz reblogged this from l-kim
 6. theygotmegoingcrazy reblogged this from bambamya
 7. busan-ghoul reblogged this from 19920313
 8. duminh reblogged this from 19920313
 9. nailbits reblogged this from 19920313
 10. imcapricious reblogged this from 19920313
 11. masochistme reblogged this from 19920313
 12. l-kim reblogged this from 19920313
 13. myungyabeans reblogged this from 19920313
 14. elsung reblogged this from 19920313
 15. sheinhwa reblogged this from 19920313
 16. myungtothemark reblogged this from 19920313
 17. bambamya reblogged this from 19920313
 18. elements-msoo reblogged this from 19920313
 19. woomarkson reblogged this from 19920313
 20. sylvannynamstar reblogged this from 19920313
 21. sshirayuki reblogged this from 19920313
 22. sorumi reblogged this from 19920313
 23. 19920313 posted this