Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài
next →
28th Jul 14 • 12 notes • Reblog
23rd Jul 14 • 7 notes • Reblog
19th Jul 14 • 1,643 notes • Reblog
ob-casio:

Zus & Zo by ahnheesung on Flickr.
19th Jul 14 • 1,232 notes • Reblog
kknotted:

beautiful morning (by sofiabystrom)
18th Jul 14 • 3 notes • Reblog
threesixfivetype:

me. 2 years ago.
15th Jul 14 • 1,441 notes • Reblog
09th Jul 14 • 443 notes • Reblog
07th Jul 14 • 131,259 notes • Reblog
delta-breezes:

Lily
06th Jul 14 • 30 notes • Reblog
06th Jul 14 • 187 notes • Reblog