Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài
next →
19th Apr 14 • 510,029 notes • Reblog
18th Apr 14 • 0 notes • Reblog
18th Apr 14 • 89 notes • Reblog
desenharts:

by LichiaLiu
13th Apr 14 • 496 notes • Reblog
chnayeol:

940412 happy birthday oh sehun! ♡
13th Apr 14 • 184 notes • Reblog
hawkclaw:

Portait of Yana Shmaylova at acme studios 2014 
12th Apr 14 • 70 notes • Reblog
09th Apr 14 • 147,821 notes • Reblog
08th Apr 14 • 1,077 notes • Reblog
inexploratus:

my old room by somehowlou on Flickr.
08th Apr 14 • 2,141 notes • Reblog
m-i-s-o:

Miso : Polaroids : Home + Studio : Melbourne, 2014
+ I made a mix tape for Yen magazine : listen here+ An interview with No Ceremony
08th Apr 14 • 248,044 notes • Reblog
virginityclub:

my new favorite post on tumblr