Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài
next →
18th Sep 14 • 878 notes • Reblog
sonofaodh:

COMME des GARÇONS HOMME PLUS 1985 SS first collection
18th Sep 14 • 813 notes • Reblog
"but if no one ever listens, does it matter what I said?"
— Tablo, (Epik High - Open M.I.C)

(Source: zicosbae)

18th Sep 14 • 1,701 notes • Reblog
15th Sep 14 • 0 notes • Reblog
12th Sep 14 • 1,023 notes • Reblog
nguanblr:

Hong Kong, 2014
12th Sep 14 • 2,591 notes • Reblog
nguanblr:

from Singapore
12th Sep 14 • 3,197 notes • Reblog
12th Sep 14 • 0 notes • Reblog
12th Sep 14 • 15 notes • Reblog
sukuhome:

SUKU Home Lucidity Collection
10th Sep 14 • 215 notes • Reblog
tomboybklyn:

heather grey…